Waarom het nooit wat wordt met Teamwork in Corporate Nederland!

Zo, staat u al op uw achterste benen. Heerlijk hé, van die boude beweringen. In dit geval heb ik ze onlangs opgetekend uit de mond van een deelnemer tijdens een workshop die ik mocht geven. Mijn collega Jitske Kramer (corporate antropoloog) zou onmiddellijk zeggen: “Interessant, de stem van de minderheid, laten we daar eens naar luisteren”. En inderdaad klinkt uit de stem van de minderheid vaak de gedachte van de meerderheid. Wat kunnen we eruit leren.

Kent u Morningstar, Zappos, Springest? Allemaal ondernemingen die de hiërarchie afschaffen en er holocracy voor in de plaats zetten. Cirkels van medewerkers die samen het werk organiseren en zorgen voor sociale innovatie. Okay, hiërarchie overboord… nee, alleen als u er in gelooft. Ik geloof dat het in steeds meer situaties en organisaties mogelijk is. Dat het voor meer betrokkenheid en innovatie gaat zorgen. In ieder geval laat het de belachelijke hoeveelheid schijven waarmee je als burger of klant geconfronteerd wordt aanzienlijk in aantal dalen. Weg met die paarse krokodillen!

Overal op de wereld zijn ongelofelijk mooie dingen te zien. Versailles, piramides van Gizeh, Alhambra, Taj Mahal. De meeste ervan zijn gebouwd door de drive van grote ego’s. Ego’s hebben grootse doelen, grootse plannen. Zonder ego’s geen grootse doelen, geen grootse plannen. We hebben ze nodig én ik geloof in een nieuwe generatie ego’s die ik graag als teamvirtuozen bestempel. Teamspelers met een grote drive om, samen met anderen, betekenisvolle resultaten te bereiken die ons naar een circulaire en duurzame samenleving helpen.

“Je moet wel voor jezelf opkomen”. Het zit in onze genen. Als ik in het buitenland kom, is dat toch wel een van de conclusies die ik kan trekken. Nederlanders worden gezien als, assertief, flexibel, recht-voor-z’n-raap en overtuigd van zichzelf. “Je moet iets van jezelf opofferen” zit ook niet in onze genen. Maar om een effectieve samenwerking te krijgen moet je wel bereidt zijn iets van jezelf op te offeren. Als we allemaal even hard willen toeteren wordt het een kakofonie. Iedereen heeft verschillende teamtalenten. En iedereen beheerst deze teamtalenten in een andere mate, van beginners tot virtuozen. Ik denk dat we onze assertiviteit niet moeten verliezen maar deze moeten aanvullen met een gezonde mate van bescheidenheid. Op deze manier komen de teamtalenten van alle teamleden veel meer uit de verf.

Natuurlijk hoeft de overhaastig vertrokken Vestia directeur de 3,5 miljoen Euro niet terug te betalen van de Rotterdamse rechtbank. Dat heeft hij nodig om zijn pensioengat te dichten bovenop de 4 miljoen die hij al had opgebouwd. Contractueel is dit volledig legaal maar ik kan het wat lastig uitleggen aan mijn kinderen en al helemaal niet aan de bewoners van de woningcorporatie. Inmiddels is vanuit meerdere wetenschappelijke kanten al bewezen dat bonussen niet werken en zelfs contraproductief werken. Als mensen samenwerken en een of enkelen van hen verdienen niet een beetje maar ontzaglijk veel meer dan is dat vragen om problemen. Problemen die zich uiten via de stem van de minderheid. Dat wil zeggen, cynisme, schouderophalen, paarse krokodillen omarmen, zachte sabotage en pocketveto’s  (met-je-handen-in-je-zakken-roepen-dat-je-er-iets-aan-zal-gaan-doen-maar-vooral-bukken).

Ik denk dat de deelnemer aan mijn workshop gelijk heeft. Ik hoor het namelijk op veel meer plaatsen, in en buiten Nederland. De stem van de minderheid die zegt: “Het wordt nooit wat met teamwork in corporate Nederland”.  Tenzij…wij bereidt zijn andere effectievere organisatievormen uit te proberen, silo’s te omarmen als ze functioneel zijn en anders op te ruimen, van ego to wego en de balans te vinden tussen assertiviteit en bescheidenheid. Dat levert een bonus op voor iedereen!


Over Richard de Hoop:

Richard heeft als ondernemer sinds 1991 een 4 tal bedrijven in de HRM dienstverlening opgezet en 2 daarvan in 2006 verkocht. In 2014 heeft hij na het schrijven van zijn tweede boek “Topteams zijn Toekomstmakers” het e-learning platform Teamtalentraining gelanceerd waarmee het mogelijk wordt om online teamtalenten te ontwikkelen. sample domain names Als entert®ainer is hij sinds 1995 actief en schrijft en spreekt hij op een unieke wijze over thema’s zoals samenwerken, (team)talentontwikkeling, sociale innovatie en passie@work.

Klik hier voor meer informatie over zijn boek “Topteams zijn Toekomstmakers”.