In het Kantoor van de Toekomst wordt niet gewerkt

In het ideale kantoor wordt niet gewerkt, want, als “werk” datgene is dat je “moet” doen en “vrije tijd” datgene is dat je niet verplicht bent te doen, dan “werk” je niet meer als je alleen maar dingen doet die je wil doen. Je komt dus naar het ideale kantoor omdat je er wil zijn. Niet omdat je er moet zijn.

Door de toenemende snelheid van technologische vooruitgang wordt het in de toekomst mogelijk om middels micro-earnings betaald te krijgen voor de diverse dingen die je zoal op een dag doet. Daardoor is het ook mogelijk om te werken aan verschillende interesses. Eén dag voeg je waarde toe als projectmanager, een andere dag creëer je waarde door les te geven op een hoge school, weer een andere dag vervul je een zorgplicht in de wijk waar je woont.

Misschien nemen dergelijk micro-earnings de vorm aan van “likes” of “+1’s” van een persoon. De sociale status van een persoon vormt dan de basis van de uitwisseling van waarde. Middels google-glass achtige visuele hulpmiddelen zie je permanent de ‘rijkdom’ van een persoon en kun je hem of haar wat van jouw ‘rijkdom’ geven. Iemand die het leuk vindt om een dag in een bakkerij te werken bedank je met het brood dat je hem geeft.

Natuurlijk is dit nog ver weg, maar bewegingen als de circulaire economie, gecombineerd met miniaturisering en nanotechnologie vormen een rijke bron aan aan mogelijkheden. Het assembleren van een kledingstuk, dat een paar weken netjes en schoon blijft, gaat door de moleculaire transportband en de 3d printers net zo makkelijk als je nu een liedje beluisterd via spotify. Omdat je de moleculen van je oude kledingstuk weer teruggegeven voor ander gebruik kost een nieuwe broek maar een fractie. De tijd die men over heeft, besteedt men aan het beter worden in aandachtsgebieden waar hun interesse in is gewekt.

Het ideale kantoor is niet permanent ideaal
Het ideale kantoor is ofwel heel kort ideaal of het beweegt mee met de mensen die erin werken. De wereld verandert, steeds sneller en vaker, dus organisaties en de mensen erin reageren daar op. De behoefte aan concentratie, samenwerken, reflectie, praten en doen wordt daarmee steeds anders, immers men heeft niet meer één baan die hetzelfde blijft.

Om een ideaal kantoor ideaal te houden moet men dus permanent inzicht krijgen, hebben en houden ten aanzien van de dynamiek van zijn gebruikers.

Nu worden deze beslissingen over o.a. de toegang, de typen en aantallen werkplekken vaak gemaakt op basis van onderbuik gevoelens of gebaseerd op activiteitenpatronen van andere organisaties. Daarnaast wordt deze exercitie vaak alleen gedaan bij grote veranderingen in de huisvesting, niet continu. Je kan op je klompen aanvoelen dat dit niet tot het ideale kantoor gaat leiden voor ‘jouw’ organisatie.

Het ideale kantoor vergt een LEAN aanpak, waarbij het veranderen met het oog op verbeteren (innovatie) continue van aard is.

Door het toepassen van moderne onderzoeks- en datacollectie methoden is het mogelijk om een veel grotere groep stakeholders te betrekken. Daardoor kunnen teams die deze processen begeleiden beschikken over betere beslisinformatie. Het ideale kantoor ontstaat niet door de afdelingshoofden te interviewen maar door de organisatie zichzelf te leren lezen.

De toekomst van organisaties ligt niet meer in een hiërarchie. Het is meer vergelijkbaar met de ‘nodes’ in het internet. Niemand is ‘in control’ maar samen maken ze een oersterk netwerk. Iedereen met zijn eigen content en context in de waardeketen. buy domain malaysia Deels flexibel een aanpasbaar maar deels ook alleen maar waardevol als het in de juiste omgeving kan opereren.

Om deze aandienende ideale toekomstige kantoorsituatie te kunnen creëren, is het zinvol hem steeds opnieuw te kunnen realiseren. Het meest effectief hierin is prototypen. Dat betekent geen vaststaande ‘showroom’ opstellingen maar steeds weer wisselende oplossingen gebaseerd op de input uit gebouw en mens. Daarin mogen ook dingen misgaan omdat de impact kleiner is gezien het feit dat we niet meer doen aan ‘systeem’ veranderingen maar meer kleinschalig itereren. up or down Zo kun je leren van de zich ontwikkelende toekomst in plaats van te vertrouwen op het verleden.

Zou het ideale kantoor dan toch mogelijk zijn? Ik denk van wel als we beschouwen dat het “ideale kantoor” eigenlijk het optimale kantoor van het moment is.

 


 

Over Ilya Devèrs:

Ilya is oprichter en mede-eigenaar van innvire. innvire staat voor werkomgevingen die bijdragen aan gezonde resultaten. Hij gaat uit van het idee dat mensen productiever zijn als ze in een prettige omgeving werken. Naast het consulteren en coachen van werkinnovatie teams ontwikkelt hij met workplace-analytics.com software instrumenten die bijdragen aan de kwaliteit van de werkinnovatie branche.