Vitale medewerkers leveren vitale prestaties

Prachtige werkplekken, volop mogelijkheden om flexibel te werken… maar uiteindelijk werk je niet dagelijks met datgene waarmee je graag bezig bent. Datgene dat je boeit, je intrigeert. Je vindt onvoldoende uitdaging in je werk. Iedereen kan bedenken dat dit jammer is. Voor de medewerker: het gebrek aan inhoudelijkheid gaat ten koste van de zingeving aan zijn werk. En voor de organisatie, het betekent onherroepelijk dat deze medewerker niet de optimale bijdrage levert.

Vitaal Werken voegt daarom zingeving, inhoudelijkheid en functionaliteit toe aan het gedachtegoed van Het Nieuwe Werken. In Nederland heeft de flexbilisering afgelopen jaren een enorme vlucht genomen door met name technologische ontwikkelingen, zoals het werken in de cloud, de variatie in devices, maar ook het vervagen van de scheiding tussen werk en privé.

Echter, het onderscheidend vermogen van de organisatie wordt niet bepaald door tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dat wordt gevormd door de kernkwaliteiten en de sleutelvaardigheden binnen de organisatie. Die komen het beste tot hun recht als medewerkers inhoudelijk bezig zijn met datgene waaraan ze waarde hechten. Want mensen maken de organisatie. Medewerkers die werken vanuit hun kernkwaliteiten kunnen een optimale bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Werken met datgene waarin je goed bent, geeft immers energie. Dit in tegenstelling tot allergieën en valkuilen; die kosten energie.

Minder verzuim, ziekte en ongevallen, een hogere bedrijfsproductiviteit, een hogere betrokkenheid van medewerkers, minder verloop van personeel, het versterken van teamspirit, een beter imago en positie in arbeidsmarkt. Vitaal Werken kan organisaties veel voordelen opleveren. Bovenal zorgt het voor duurzaamheid: vitale organisaties zorgen voor vitale medewerkers en creëren ook weer vitale netwerken waardoor zij zich concurrerender kunnen opstellen ten opzichte van hun con-collega’s.

Vitaal Werken staat dan ook dichter bij de medewerkers. Daar waar Het Nieuwe Werken de organisatie stuurt op tijd- en plaats onafhankelijk werken, toegevoegde waarde, vrije toegang tot kennis en informatie en meer flexibele arbeidsrelatie voegt Vitaal Werken nog enige elementen toe. Vitaal Werken stuurt eveneens op plezierig werken, een goede gezondheid, hoog energielevel, inspirerend team en voldoende uitdagingen.
Vitaal Werken kun je niet opleggen. Om gezond en vitaal leven te integreren binnen organisaties is het daarom nog belangrijker om mensen mee te nemen in het verhaal. Juist in ons dagelijks leven, met name in de zakelijke dienstverlening, hebben we bewegen nagenoeg volledig uitgebannen. We rijden ’s morgens met de auto naar het werk, zitten daar de hele dag stil achter het bureau en rijden ’s avonds weer terug. Uit elk onderzoek opnieuw blijkt echter hoe funest niet bewegen is voor onze gezondheid en ons gevoel van vitaliteit. Dan hebben we het niet over sporten. Maar over normale dagelijkse beweging, zoals traplopen, fietsen, wandelen.

Er is bij Vitaal Werken daarom veel ‘laag hangend fruit’, zoals de printer op de gang plaatsen, een gezonde kantine, een fruitschaal op kantoor, de trap nemen in plaats van de lift, de mogelijkheid om tijdens de pauze naar buiten te gaan wandelen of te sporten… Er zijn legio mogelijkheden. Maar Vitaal Werken reikt natuurlijk verder dan fysieke beweging. Bovenal legt het de focus op zingeving, inhoudelijkheid en functionaliteit. En dat grijpt in de organisatieprocessen in.

Vitaal Werken vergt van de organisatie namelijk dat ze als facilitator fungeert naar haar medewerkers en het gesprek met hen aangaat. De organisatie stelt het welzijn van haar medewerkers centraal. Vitale medewerkers werken vanuit hun talent en vinden voldoende uitdaging in hun werk zonder dat dit ontaardt in stress. Door zelfkennis weten ze wat hun valkuilen en allergieën betreffen; daarvan blijven ze ver van weg. Vitale medewerkers leveren voor hun organisatie optimale – vitale – prestaties.


Over Jacinto Holten:

Holten deed brede ervaring op als partner bij Veldhoen + Company in het ontwikkelen en bouwen van gebouwen van 500 tot 100.000 vierkante meter. Met HIPP Consultancy geeft hij als zelfstandig specialist advies en begeleiding bij het bouwen en inrichten van de vitale werkomgeving die past bij de organisatie. De afgelopen jaren begeleidde Holten bedrijven, zoals Xonar, Medtronics, Open Universiteit, USG en Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven.