Het Ideale Kantoor is het innovatieve kennisplatform voor de werkomgeving van de toekomst. Door middel van artikelen van onze experts, voorzien van kritische reacties van onze lezers, geven wij dwarse denkers een podium om heilige huisjes te slechten en stimuleren wij u te filosoferen over de ideale werkomgeving.

Wij proberen een breed scala aan inspirerende artikelen, de mogelijkheid tot vakinhoudelijke discussies en interessante boeksuggesties aan te bieden.

Iedereen met goede ideeën is welkom om zijn of haar visie in de vorm van een artikel op Het Ideale Kantoor te publiceren.
Het is ons doel om onze lezers te inspireren en dat vraagt om artikelen die niet alleen inhoudelijk hoogstaand zijn, maar ook in foutloos Nederlands zijn geschreven. Wij doen onze uiterste best om alle artikelen aan deze richtlijnen te laten voldoen. Mocht je desondanks een artikel tegenkomen dat niet aan deze standaarden voldoet laat het ons dan weten op info@hetidealekantoor.nl.

Kwaliteit van de content
Het Ideale Kantoor is een volledig onafhankelijk platform. Adverteerders of partners hebben geen invloed op de content die op de website en op sociale media wordt gepubliceerd. Het Ideale Kantoor publiceert geen persberichten of andere PR-content.

Auteurs zijn volledig vrij in het schrijven van hun artikelen. Het Ideale Kantoor beïnvloed op geen enkele wijze de inhoud of strekking van de stukken. Alle artikelen worden uiteraard wel gescreend op basis van onze kwaliteitstandaarden. Promotionele uitingen zijn in artikelen niet toegestaan. Verwijzingen naar producten of diensten van de eigen organisatie zijn niet toegestaan.

Uiteraard wordt ongepast taalgebruik, zwartmaken, of het op een andere manier in diskrediet brengen/beledigen van personen of bedrijven niet geaccepteerd.

Wij hanteren een duidelijke scheiding tussen inhoudelijke en promotionele content. Advertorials worden altijd als zodanig aangemerkt.

Huisregels voor experts van Het Ideale Kantoor
Wij hanteren onderstaande huisregels:

• Auteurs mogen alleen schrijven onder hun eigen naam, waarbij altijd een foto, een korte omschrijving en een link naar de eigen LinkedIn account wordt gepubliceerd.
• Promotie van eigen artikelen of diensten is niet toegestaan.
• Alle artikelen worden door Het Ideale Kantoor gescreend en eventueel gereviseerd. Voordat het artikel op de website verschijnt zal de gereviseerde versie ter goedkeuring aan de auteur worden voorgelegd.
• Een expert verplicht zichzelf om minimaal 2 artikelen per jaar te schrijven. Wanneer een expert langer dan 6 maanden geen artikel heeft geschreven zal hij of zij worden verwijderd als expert van Het Ideale Kantoor.
• Alleen in overleg met de redactie van het Ideale Kantoor mag in een artikelen promotionele activiteiten worden opgenomen of een link worden geplaatst.
• Auteurs schrijven in principe exclusief voor Het Ideale Kantoor. Alleen na overleg met en na goedkeuring van de redactie kan het betreffende artikel op een andere plaats worden gepubliceerd.