Workshops

Veel organisaties staan voor de uitdaging om een meer wendbaar bedrijfsmodel of een andere manier van werken in te voeren. Huisvesting speelt hierbij een belangrijke rol. In de praktijk is één van de meest effectieve manieren om inzicht te krijgen in de behoefte van een organisatie en draagvlak te creëren bij uw collega’s, het volgen van een workshop.

Wij organiseren regelmatig workshops waarin wij een onscherpe visie of juist een gebrek aan een eenduidige visie binnen een organisatie veranderen in een breed gedragen visie op huisvesting. Tijdens deze sessies worden op basis van harde data en prikkelende stellingen barrières weggenomen en pragmatisch naar oplossingen gewerkt. Een workshop is de schakel tussen strategie en implementatie en in die zin onmisbaar bij het verkrijgen van draagvlak. Om met de juiste input aan de workshop te beginnen maken wij regelmatig gebruik van een werkplekanalyse om een volledig beeld te krijgen van alle werkprocessen binnen een organisatie.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van huisvestingsstrategie, werkplekanalyse of de Workshop Het Ideale Kantoor dan kunt u via onderstaande link contact met ons opnemen.

Binnenkort organiseren wij een eerste seminar Het Ideale Kantoor, waar experts vanuit diverse invalshoeken hun visie zullen delen op de ideale werkomgeving. De nadruk bij deze seminars zal liggen op inspiratie en innovatie. Schrijf u zelf hieronder in om op de hoogte te blijven van ons programma.